Wat is Milieuprestatie (MPG MKI) in de bouw?

De term milieuprestatie wordt vaak genoemd in de wereld van de duurzame bouw. Milieuprestatie, MPG, MKI; wat betekenen deze termen en wat zeggen de getallen die hieraan vasthangen?

De milieuprestatie geeft de milieubelasting van materialen aan die in een bouwwerk worden toegepast in de vorm van een 1-puntsscore. Door het instellen van een 1-puntsscore worden de milieuprestaties van verschillende bouwwerken beter vergelijkbaar met elkaar. Er geldt hoe lager deze score is, hoe lager de milieu-impact is. De milieuprestatie wordt o.a. gebruikt als eis in de bouwregelgeving, voor duurzaam inkopen en certificering zoals BREEAM-NL en GPR Gebouw.

Hoe komt de milieuprestatie tot stand?

Een levenscyclusanalyse (LCA) meet de milieueffecten over alle levensfasen van een product (of service) en heeft een milieuprofiel als uitkomst. Dit milieuprofiel bestaat uit 19 scores op verschillende milieu impact categorieën en bevindt zich in de vorm van een Environmental Product Declaration (EPD) zonder gevoelige informatie in de Nationale Milieudatabase.

Een milieuprestatieberekening wordt uitgevoerd volgens de Bepalingsmethode Bouwwerken, waaraan de Europese norm EN15804 ten grondslag ligt. De Milieuprestatie Gebouw (MPG) is een samenvatting van bovengenoemde 19 impact categorie scores in een 1-puntsscore die gebruikt wordt in de B&U sector. Elke milieu impact categorie heeft binnen deze score een weging toebedeeld gekregen naar gelang hoe zwaar deze meetelt in de totale milieu impact van het betreffende product. De eenheid waarin de MPG wordt weergegeven is euro per vierkante meter bruto vloer oppervlak (BVO) per jaar.

Waar wordt de milieuprestatie ingezet?

Bij de GWW wordt gebruik gemaakt van de Milieu Kosten Indicator (MKI) om de milieuprestatie van een bouwwerk te duiden. Deze score heeft als eenheid euro per product en wordt op soortgelijke manier als de MPG vastgesteld.

De milieuprofielen die zich in de Nationale Milieudatabase bevinden worden door gevalideerde rekeninstrumenten gebruikt om de milieuprestatie van verschillende bouwwerken te bepalen. Deze milieuprestatie wordt uiteindelijk gebruikt voor verschillende doeleinden; voldoen aan het Bouwbesluit 2012 (voor de B&U sector), duurzaam inkopen van nieuwe kantoorgebouwen, duurzaam aanbesteden van GWW-werken, MIA/VAMIL (fiscale financieringsregelingen) en certificering van duurzaam vastgoed volgens BREEAM-NL en GPR Gebouw.

BRON: Wat is Milieuprestatie in de bouw? | Stichting NMD (milieudatabase.nl)