Hoe werkt Greenworks?

Milieu & Comfort

Stel je eens voor: geen ingewikkeld uitzoekwerk meer om bouw- en installatiematerialen te vinden die daadwerkelijk duurzaam zijn en een positief effect hebben op het comfort van de eindgebruiker.

Een eenvoudig overzicht van alle producten met een score erachter. Zodat je meteen ziet hoe bouw- en installatiematerialen scoren op duurzaamheid en comfort.

Hoe duurzaam is het product?

Elk Greenworks-product beschikt over een productinformatieblad waarop staat welke duurzame kenmerken het product heeft. Zoals informatie over grondstoffen, de productie, de toepassing en de verpakking. Ook vermeldt het aan welke labels, certificaten en keurmerken (FSC®, PEFC, DuboKeur, Cradle to Cradle) het product voldoet.

Onze producten krijgen een Greenworks-score gebaseerd op de levenscyclusanalyse. Hiermee zie je in één oogopslag hoe het product scoort op 11 milieu en 5 comfort kenmerken. Deze score wordt weergegeven door een getal en bedraagt maximaal 22. Hoe hoger de score, hoe beter.

Ook tonen we de z.g.n. MKI, milieukostenindicator afkomstig uit de Nationale Milieudatabase en afgeleid van de levenscyclusanalyse van het betreffende product. De milieukostenindicator (MKI) vat alle milieueffecten samen in één score en wordt uitgedrukt in euro’s.

In één oogopslag inzicht in duurzaamheid

Wat is het effect op het comfort van de eindgebruiker?

Comfort kenmerken geven daarnaast weer hoe het product scoort op aspecten als luchtkwaliteit, visueel comfort, geluidsisolatie en andere factoren die van invloed zijn op het comfort van de eindgebruiker.

Zoals materialen die bijdragen aan een zeer goed geïsoleerde gebouwschil zonder koudebruggen, thermische lekken en luchtinfiltratie. Producten die hinder door geluidsoverlast tegengaan of die bijdragen aan een constante toevoer van schone lucht of een luchtzuiverende werking hebben.

In één oogopslag inzicht in comfort

In het figuur “Greenworks comfort kenmerken” is te zien aan welke van de vijf comfort kenmerken het betreffende product een bijdrage kan leveren. Indien de leverancier bovendien beschikt over de documenten welke kunnen dienen als bewijslast voor het behalen van BREEAM-NL credits dan staat hier de betreffende credit vermeld.

Wil je meer weten over Greenworks?

Neem dan contact op