Rekentools

MRPI-MPG

Greenworks is een samenwerking aangegaan met stichting MRPI en het NVTB om gebruik van de MRPI Freetool te stimuleren. Wij kunnen u daardoor de MRPI-MPG software ter beschikking stellen voor milieuprestatieberekeningen.

Deze tool maakt het voor u veel makkelijker om de verplichte MPG berekening te maken. In de Greenworks Academies  wordt dit ook een integraal onderdeel van diverse trainingen.

Inzicht in de milieueffecten

In het Bouwbesluit 2012 is in afdeling 5.2 bepaald dat bij elke aanvraag voor een omgevingsvergunning voor het bouwen van woningen, woon- en kantoorgebouwen met een brutovloeroppervlak van 100 m2 of meer, een berekening van de milieuprestatie van het gebouw bijgevoegd moet worden. Afdeling 5.2 van het Bouwbesluit 2012 is op 1 januari 2013 in werking getreden.

 

De berekening van de milieuprestatie die gevraagd wordt, geeft inzicht in de milieueffecten van het gebouw op basis van de levenscyclus van het gebouw en de materialen die daarin zijn verwerkt. Wie inzicht heeft in de milieueffecten, kan bewuster materiaalkeuzes maken. Zo is de milieuprestatie een positieve prikkel die de bouwsector aanzet tot meer duurzaamheid op gebouwniveau.

Invoering van een grenswaarde Per 1 januari 2018 is er een in het Bouwbesluit ook een grenswaarde voor de milieueffecten van materialen opgenomen. De maximale MPG grenswaarde is vastgesteld op 1.

Heeft u nog vragen over onze rekentools?

Neem dan contact op