Rekentools

GPR Gebouw

GPR Gebouw is ontwikkeld door W/E adviseurs en geeft inzicht in kwaliteit en milieubelasting, van beleid tot bouw en beheer. Een zo hoog mogelijke kwaliteit met tegelijk een zo laag mogelijke milieubelasting is het meest duurzaam.

Greenworks sluit aan op de huidige regelgeving en rekeninstrumenten en is tot stand gekomen in samenwerking met diverse partijen, waaronder de Rijksoverheid, GPR Gebouw (w/e adviseurs) en BREEAM-NL (DGBC).

Inzicht in kwaliteit en milieubelasting
GPR Gebouw is ontwikkeld door W/E adviseurs en geeft inzicht in kwaliteit en milieubelasting, van beleid tot bouw en beheer. Een zo hoog mogelijke kwaliteit met tegelijk een zo laag mogelijke milieubelasting is het meest duurzaam. Een hoge kwaliteit gaat over gezondheid, gebruikswaarde en omgeving, nu en in de toekomst. Daarbij wordt ook het minimaliseren van het broeikaseffect (CO2 uitstoot), uitputting van voorraden en verlies aan biodiversiteit in beeld gebracht. Uniek is de applicatie voor bestaande bouw: deze geeft inzicht in de kwaliteitsverbetering van een beoogde ingreep.

Waardering van 1 tot 10
GPR Gebouw maakt voor het meten van duurzaamheid gebruik van de meest recente methodes en ontwikkelingen. Na invoer van de gegevens worden prestaties zichtbaar op de modules

  • Proceskwaliteit
  • Energie
  • Milieu
  • Gezondheid
  • Gebruikskwaliteit
  • Toekomstwaarde

Per module verschijnt een waardering op een schaal van 1 tot 10. De gebruiker kan eenvoudig optimaliseren en ziet direct het effect van gemaakte keuzes.

Breed erkend
GPR Gebouw wordt breed erkend door landelijke instituten en beleidsvormende organisaties en is opgenomen in de actuele richtlijnen voor duurzaam inkopen van de rijksoverheid.

Heeft u nog vragen over onze rekentools?

Neem dan contact op