Rekentools

BREAAM-NL

Greenworks sluit aan op de huidige regelgeving en rekeninstrumenten en is tot stand gekomen in samenwerking met diverse partijen, waaronder de Rijksoverheid, GPR Gebouw (w/e adviseurs), DGMR en BREEAM-NL (DGBC).

Duurzaamheidprestatie van nieuwe gebouwen
BREEAM-NL Nieuwbouw is een methode de duurzaamheidprestatie van nieuwe gebouwen te bepalen. Het is onderverdeeld in negen categorieën:

  • management,
  • gezondheid,
  • energie,
  • transport,
  • water,
  • materialen,
  • afval,
  • landgebruik en ecologie,
  • transport en vervuiling.

De categorieën zijn weer ingedeeld in credits. Een gebouw kan op elk van deze credits scoren door voor verschillende criteria één of meer punten te behalen. Aan de hand van een weging per categorie wordt de totaalscore berekend.

 

‘Bewezen’ kwaliteit
Belangrijk bij BREEAM-NL is dat wordt uitgegaan van een ‘bewezen’ kwaliteit: een vastgelegde en door meerdere onafhankelijke deskundigen gecontroleerde prestatie, op basis waarvan een certificaat wordt afgegeven. Hierbij onderscheidt BREEAM-NL de klassen Pass, Good, Very Good, Excellent of Outstanding, ofwel 1 tot 5 sterren.

De verzameling van bewijsmateriaal maakt een belangrijk onderdeel uit van het ontwerpproces. Berekeningen van de milieubelasting van materialen, gemaakt met GPR en MRPI MPG tool en DGBC materialentool, zijn inpasbaar in de BREEAM-NL systematiek.

Heeft u nog vragen over onze rekentools?

Neem dan contact op