Remix

Sakrete Doorstrijkmortels

  • Branche: Bouw

Constructief, als dragend en niet dragend metselwerk voor binnen en buitenbladen.
Het product is in de uitgeharde fase vrij van schadelijke stoffen.
Het product zelf is volledig recyclebaar, evenals het productieafval.
Remix Doorstrijkmortel wordt na de sloopfase gebroken waarna het granulaat met name, om duurzaamheidsredenen, in de wegenbouw wordt toegepast.
Remix silo’s kunnen op de bouwplaats nagevuld worden. Restmortels uit retour gekomen silo’s kunnen voor 100% worden gerecycled.

Product bestellen:
Download het productblad