Omgevingswet en Wkb in op 1 januari 2024

De Omgevingswet en daarmee de Wet kwaliteitsborging gaan definitief in per 1 januari 2024. Een meerderheid in de Eerste Kamer heeft hiermee ingestemd

Van de aanwezige senatoren waren er 42 voor en 29 tegen. In het debat in de Eerste Kamer op 7 maart was besloten om hoofdelijk te stemmen over de invoeringsdatum.

Met de Omgevingswet wil de overheid de regels voor ruimtelijke ontwikkeling vereenvoudigen en samenvoegen. Zodat het straks bijvoorbeeld makkelijker is om bouwprojecten te starten.

De implementatie van de Omgevingswet werd al meerdere malen uitgesteld. Vooral omdat de benodigde ICT – het zogeheten Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) – nog niet goed genoeg werkte of getest bleek. De Tweede en Eerste Kamer stemden al in 2016 in met de Omgevingswet zelf. De stemming vandaag – dinsdag 14 maart – ging over wel of niet invoeren per 1 januari 2024.

Die datum stelde Minister de Jonge onlangs voor nadat hem in januari na bestuurlijk overleg met gemeenten (VNG), provincies (IPO) en waterschappen (UVW) in januari was gebleken dat “interbestuurlijk is vastgesteld dat er voldoende vertrouwen is dat het DSO technisch voldoende gereed is voor inwerkingtreding.” Ook het bedrijfsleven had er voldoende vertrouwen in. Er werd in de toen gestuurde brief aan de Kamers gevraagd om een snel besluit over de datum van inwerkingtreding, zodat er voldoende tijd is voor de voorbereiding. Dat snelle besluit is er nu gekomen.

Wet kwaliteitsborging
De Wet kwaliteitsborging voor het bouwen is gelinkt aan de Omgevingswet en werd daarom ook steeds uitgesteld. Vanaf 1 januari is dus niet meer de vergunning op papier leidend, maar de uitgevoerde kwaliteit. Een kwaliteitsborger geeft dan bij oplevering een verklaring af dat het bouwwerk voldoet aan de bouwregelgeving. Dat doet deze op basis van bewijs dat de aannemer hem levert in combinatie met eigen controles.

Bron: Aannemervak