Installatiebranche versnelt naar een circulaire economie

Productkaarten van installaties zijn in de Nationale Milieudatabase ondervertegenwoordigd. Met het Witte Vlekkenproject wil Stichting NMD de leveranciers en fabrikanten van installaties stimuleren om minstens 100 categorie 1 of 2 productkaarten te ontwikkelen ontwikkelen in samenwerking met Techniek Nederland en FME. De beperkte aanwezigheid van installatie-productkaarten in de NMD betekent echter niet dat de sector zich niet bezig houdt met thema’s als circulariteit en milieuprestatie.

Techniek Nederland wil voor de installatiesector aanjager zijn van de overstap naar de circulaire economie en richt zich daarbij op het hergebruik van grondstoffen en materialen. “We willen het en we moeten het”, stelt de ondernemersorganisatie. Enerzijds voelt de sector de maatschappelijke verantwoordelijkheid om duurzaam om te gaan met grondstoffen en materialen, terwijl anderzijds de sector zich bewust is van de sterke afhankelijkheid van de almaar stijgende grondstofprijzen. Ook onderkent Techniek Nederland dat de installatiebranche zich moet voorbereiden op een aanscherping van de MPG naar 0,5. De ondernemersorganisatie roept de vakgenoten op om proactief te anticiperen op een overheid die de bouwregelgeving met betrekking tot duurzaamheid wil aanscherpen en verbreden en die van plan is om vanaf 2023 alle uitvragen op basis van circulariteit op te stellen.

“De circulaire economie is namelijk een uitgelezen kans voor de installatiesector om bij te dragen aan een wereld waarin grondstoffen en materialen herbruikbaar zijn. Het biedt de installatiesector kansen op nieuwe verdienmodellen, waarbij er meerwaarde ontstaat voor het installatiebedrijf, de klant én het klimaat.”, zo schrijft Doekle Terpstra in de brochure ‘Starten met circulariteit’. “Kijk voor meer informatie en voorbeelden op onze website.”, voegt de voorzitter van Techniek Nederland toe aan zijn aansporing aan de installatiebedrijven om circulariteit op te nemen in de bedrijfsvoering.

De site laat praktijkvoorbeelden zien waaruit blijkt dat voor de installatiesector de overgang naar de circulaire economie meer is dan alleen de energietransitie. In bijvoorbeeld het Haarlemse multi-tenantgebouw SHARE zijn alle installaties demontabel en remontabel uitgevoerd. Sinds 2020 presenteert Techniek Nederland op YouTube een serie vlogs over circulair installeren. De vlogs behandelen een breed scala aan onderwerpen; van hergebruik van cv-ketels en pompen tot het upcyclen van straatverlichting en het verminderen van de hoeveelheid verpakkingsafval van LED-armatuur in de Westerscheldetunnel. Het overzicht van de vlogs is ook te vinden op de site van Techniek Nederland.

FME, de ondernemersorganisatie voor de technologische industrie, is vanuit de producenten betrokken bij het project om 100 installatie-productkaarten voor de NMD te ontwikkelen. Ook FME acht het noodzakelijk een circulaire economie te realiseren waarin efficiënter met materialen en energie wordt omgegaan en materiaalkringlopen gesloten zijn. Uit onderzoek blijkt dat hiermee 7,2 Mton CO2 kan worden bespaard. Theo Henrar, voorzitter van FME, heeft op 7 december het Kabinet opgeroepen jaarlijks minimaal 100 miljoen te investeren in de circulaire economie en geld te schuiven van klimaat naar milieu. Naast de noodzaak, ziet FME ook kansen. Daarom heeft FME heeft in samenwerking met de Koninklijke Metaalunie het uitvoeringsprogramma ‘De Circulaire Maakindustrie’ opgezet. Het programma onderzoekt circulaire innovaties, ontwikkelt tools en deelt kennis en inzichten.

Aandachtsgebieden zijn onder andere het circulair ontwerpen van producten, het vermijden van grondstoffen met een slechte milieu-impact of een risicovolle leveringszekerheid, het hoogwaardig opnieuw inzetten van bestaande producten en het verdienen aan reparatie van producten.

Informatie over het ontwikkelen van NMD-productkaarten voor de installatiebranche is te verkrijgen bij John Drissen via (info@milieudatabase.nl). Het Witte-Vlekkenproject wordt gesubsidieerd door het ministerie van BZK en ondersteund door Life Cycle Vision; LBP|SIGHT en W/E ingenieurs.